Klient

Andea należy do liderów rynku systemów MES/MOM. Oferta firmy obejmuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu lotniczego i obronnego, motoryzacyjnego, wysokiej technologii, energetycznego, spożywczego oraz medycznego.
Od 2014 roku Andea zrealizowała ponad 500 projektów i wdrożyła rozwiązania w ponad 200 zakładach produkcyjnych na całym świecie. Jednym z produktów firmy jest Manufacturo – oparta na technologii cloud platforma umożliwiająca optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększanie ich wydajności oraz podnoszenie jakości.
 

Cel

Naszym zadaniem było zrekrutowanie, w ramach procesu o zasięgu globalnym, content writera, mającego tworzyć specjalistyczne, eksperckie treści poświęcone platformie Manufacturo.
Treści dedykowane produktowi miały być przeznaczone na rynek amerykański, a na stanowisko poszukiwaliśmy native speaker. W związku z tym przygotowaliśmy od podstaw cały proces rekrutacji oraz plan działań mediowych, do zrealizowania na rynkach amerykańskim, europejskim, ale także azjatyckim.

Problem

Andea poszukiwała doświadczonego content writera, by móc prowadzić szersze działania contentmarketingowe w Stanach Zjednoczonych. Pracowników na to stanowisko można było pozyskać tylko ze stosunkowo wąskiej grupy specjalistów – twórców treści dla branży wysokiej technologii (hi-tech), którzy są rozsiani po świecie.
Dodatkowym wyzwaniem w procesie zrekrutowania odpowiedniego pracownika był wymóg, że musiał być to native speaker, biegle posługujący się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz mogący pochwalić się doświadczeniem w tworzeniu zaawansowanych treści.

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było przygotowanie i przeprowadzenie w sprawny sposób, etap po etapie, procesu rekrutacji w trybie zdalnym. Kluczowe znaczenie miało przygotowanie skutecznego ogłoszenia o pracę i dotarcie z nim do grupy kandydatów w wysoce specjalistycznym sektorze content marketingu na różnych rynkach.
Klient zaznaczył bowiem, że idealny kandydat powinien posiadać wiedzę na temat procesów produkcji, najnowszych rozwiązań technologicznych oraz otoczenia biznesowego, z naciskiem na sektor hi-tech.
Krok 1 – tworzymy ogłoszenie rekrutacyjne

W pierwszej fazie projektu skupiliśmy się na przygotowaniu precyzyjnego, a zarazem przejrzystego ogłoszenia o pracę. W oparciu o wytyczne otrzymane od Klienta opisaliśmy zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje oraz ofertę pracodawcy. Ogłoszenie, wzbogacone o elementy graficzne, zostało opublikowane w domenie ContentHouse, gdzie była prowadzona kampania rekrutacyjna. Zgłoszenia od kandydatów przychodziły na dedykowaną projektowi skrzynkę mailową.

Krok 2 – targetujemy grupę docelową

Działania mediowe, w związku z poszukiwaniem native speakera, były szczególnie nakierowane na rynek amerykański. Naszym nadrzędnym celem było dotarcie do redaktorów anglojęzyczynych o profilu technologicznym w Stanach Zjednoczonych. Realizowaliśmy działania w ramach kampanii Facebook Ads i LinkedIn Ads oraz Google Display. Media Manager na bieżąco moderował kampanię, analizował poziom konwersji i optymalizował działania mające na celu dotarcie do z ofertą do najlepszych kandydatów.

Krok 3 – weryfikujemy zgłoszenia kandydatów

Kandydaci byli proszeni o przesyłanie na skrzynkę mailową swojego CV i portfolio artykułów. Po kilku tygodniach intensywnych działań mediowych, przystąpiliśmy do oceny nadesłanych zgłoszeń. Analizując CV oraz artykuły z portfolio, kierowaliśmy się zawartymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym wytycznymi od Klienta. Na tej podstawie, spośród wszystkich zgłoszeń, wybraliśmy sześcioro kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

Krok 4 – testujemy wiedzę i kompetencje

Kandydaci otrzymali do wykonania zadanie rekrutacyjne. Polegało ono na przygotowaniu krótkiego artykułu, nawiązującego tematycznie do obszaru hi-tech i działalności firmy Andea.

Celem zadania było przetestowanie wiedzy content writerów oraz ich kompetencji językowych. Po nadesłaniu artykułów, zostały one sprawdzone pod względem merytorycznym i poprawności gramatyczno-stylistycznej. Do kolejnego etapu przeszli autorzy dwóch najlepszych tekstów.

Krok 5 – briefingi z kandydatami i decyzja Klienta

Ostatnią fazą rekrutacji były dwa spotkanie briefingowe w formie telekonferencji z udziałem Klienta oraz kandydatów. Z ramienia ContentHouse uczestniczyły w nich osoby koordynujące projekt. W trakcie spotkań omówione zostały doświadczenia zawodowe content writerów oraz kwestie formalne związane z ewentualnym rozpoczęciem współpracy.

Klient dokonał ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko content writera w oparciu o konsultacje z udziałem naszych specjalistów.

Wynik

Dzięki naszym działaniom zrekrutowany został doświadczony content writer ze Stanów Zjednoczonych. W trakcie kampanii dla firmy Andea na bieżąco optymalizowaliśmy działania contentowe i mediowe, dostosowując je do specyfiki branży oraz rynku zagranicznego. Pozwoliło nam to dotrzeć do wyspecjalizowanej grupy kandydatów oraz zdobyć cenne insighty i doświadczenia.

Po zakończeniu zadania Klient zlecił nam realizację kolejnego projektu – wsparcia technicznego i merytorycznego w procesie rekrutowania pracowników na stanowiska Digital Marketing Specialist i SEO Specialist.