Kariera

Konsultant merytoryczny ds weterynarii/zootechniki

Konsultant merytoryczny ds weterynarii/zootechniki

Konsultant merytoryczny ds weterynarii/zootechniki

 • Przedmiotem współpracy jest konsultacja merytoryczna artykułów przygotowywanych dla naszego Klienta – jednego z producentów pasz. Teksty powstają dla jego marek w Polsce. Artykuły te są następnie publikowane w serwisach internetowych Klienta. Wykonawca będzie musiał sprawdzić artykuły, wskazać ewentualne nieścisłości, podpowiedzieć obszary możliwe do uzupełnienia lub lepszego ujęcia merytorycznego.
 • Zadaniem wykonawcy NIE jest redagowanie językowe, gramatyczne czy interpunkcyjne artykułów. Interesuje nas tylko weryfikacja merytoryczna.
 • Celem tej współpracy jest zapewnienie klientowi wysokiej jakości tworzonych artykułów oraz uniknięcie błędów merytorycznych, które mogłyby negatywnie rzutować na ekspercki wizerunek naszego Klienta.

Jak tworzymy artykuły, które są oceniane przez Wykonawcę?

 • Artykuły dla Klienta piszą dziennikarze w oparciu o konspekty, które muszą wcześniej przygotować. Konspekty są akceptowane przez Klienta.
 • Artykuły w większości dotyczą szeroko pojętej tematyki hodowli zwierząt gospodarskich. Mniejsza część artykułów będzie dotyczyć uprawy roślin, z których produkowane są pasze dla zwierząt.
 • W artykułach (a dokładniej – w części artykułów) piszemy także o paszach dla zwierząt, ale są to tylko pasze produkowane przez naszego Klienta (który zapewni nam szczegółowe informacje na temat tych pasz).

Sposób współpracy:

 • Sugerowanie tematów artykułów (które zgłaszamy do akceptacji Klienta) w oparciu o własną wiedzę i research. Artykuł piszemy dopiero wtedy, gdy Klient zaakceptuje temat. Gdy Klient zaakceptuje temat, musimy przygotować konspekt do artykułu, który przesyłamy do Klienta. Dopiero gdy Klient zaakceptuje konspekt, zaczynamy pisać artykuł.
 • Research materiałów niezbędnych do przygotowania danego artykułu.
 • Sprawdzanie/poprawianie konspektów do artykułów przygotowanych przez dziennikarzy.
 • Sprawdzanie/poprawianie artykułów napisanych przez dziennikarza na podstawie konspektów. Weryfikacja dotyczy szczególnie merytoryki tekstów, jednak przydatne będą również uwagi natury językowej i stylistycznej (np. „specjaliści z branży powiedzieliby/napisaliby to inaczej”, „tak się o tym nie mówi – mówi się tak…”).
 • Współpraca będzie odbywać się w sposób ciągły w skali całego miesiąca. W skali całego miesiąca tworzymy do około 8–10 artykułów do kilku serwisów internetowych naszego Klienta.

Zakres zlecenia:

Około 8–10 artykułów miesięcznie. Każdy z tekstów będzie liczył średnio około 4 500 zzs (znaków ze spacjami), czasem mogą zdarzyć się dłuższe teksty.

Preferowane wykształcenie:

Weterynaria / Zootechnika

Zakres merytoryczny współpracy – trzy grupy tematyczne:

 1. Zwierzęta hodowlane:
 • szeroko pojęta tematyka dotycząca zwierząt hodowlanych: drobiu, trzody chlewnej, bydła rogatego itp.
 • organizacja i prowadzenie hodowli zwierząt
 • tematyka żywienia zwierząt
 • choroby i leczenie zwierząt
 • zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji
 • dokumentacja związana z prowadzeniem hodowli zwierząt
 • wiedza na temat przepisów oraz regulacji prawnych związanych z hodowlą zwierząt
 1. Rośliny uprawne:
 • wiedza na temat uprawy roślin wykorzystywanych do żywienia zwierząt i produkcji pasz, ze szczególnym naciskiem na soję
 • ochrona upraw przed szkodnikami
 • dokumentacja związana z uprawą roślin
 • wiedza na temat przepisów oraz rozwiązań prawnych związanych z uprawą roślin
 1. Salmonella:
 • źródła choroby
 • zagrożenia dla ludzi i zwierząt związane z salmonellą
 • leczenie
 • profilaktyka i zapobieganie

Warunki finansowe:

Do zaproponowania przez Wykonawcę – rozliczenie za tekstu lub za liczbę znaków.

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji składającej się z:

 • CV,
 • ewentualnych dokumentów/publikacji potwierdzających kwalifikacje.

W tytule maila prosimy o wpisanie: „Konsultant merytoryczny weterynarii/zootechniki”.

Swoją aplikację wyślij na adres: [email protected]

Prosimy o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę Content House sp. z o.o. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Content House sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do celów przeprowadzenia rekrutacji, w której składam niniejszą ofertę. Zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesyłanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, a także udostępnianych w toku rozmowy kwalifikacyjnej i dalszych czynności rekrutacyjnych.

Aplikuj na stanowisko:

Konsultant merytoryczny ds weterynarii/zootechniki