Czas na content

kategoria:
3 min

„Rola contentu w komunikacji”, pod takim tematem zostało przeprowadzone badanie[1], które obejmowało zarówno usługodawców, jak i zamawiających usługi strategii komunikacyjnej. 

Obecnie wśród wszystkich badanych strategia zorientowana na content wynosi lekko ponad 50%. Jednak, aż 90% osób zainteresowanych tym typem marketingu uważa, że będzie on dominujący w strategii za trzy lata. Respondenci pozostają  również zgodni co do faktu, że w przyszłość od ilości ważniejsza będzie jakość.

Dobry content, no właśnie czyli jaki?

Dobry content powinien prowokować do dyskusji. Ta odpowiedź została wskazana przez 93% respondentów. Równie często wybieraną cechą, która świadczy o dobrym contencie była jasność przekazu. Ponadto dobry content powinien być inspirujący oraz użyteczny. Z kolei respondenci najrzadziej wskazywali „zrównoważony”. Natomiast „ekskluzywność” to jedyna cecha częściej wymieniana przez usługodawców niż zamawiających.

Wykres cechy dobrego contentu

Reklama ważna i ważniejsza

Kanałami i formatami najbardziej popularnymi podczas używania content marketingu są media społecznościowe. Aż 90% respondentów zaznaczyła właśnie tę odpowiedź, podczas gdy 75% wskazała strony www. Ciekawą rozbieżność zaprezentowało pytanie o to, co zamawiający, a co usługodawcy uważają za kluczowe. Reklamy online były typowane tylko przez osoby zamawiające usługi, natomiast tylko co piąty zamawiający wybrał reklamy drukowane. Aż 80% usługodawców wskazało właśnie reklamy drukowane za równie kluczowe, a 76% katalogi.

Mistrzowie contentu

Respondenci poproszeni o wymienienie marek, które cechuje dobry content w marketingu na pierwszym miejscu wskazali firmę Red- Bull. Naturalne dopasowanie tematyki contentu do marki podali jako główny aspekt, którym kierowali się podczas wyboru. Na drugim miejscu, dzięki użyteczności contentu jakim jest Kuchnia Lidla, znalazła się marka Lidl. Trzecie miejsce spośród najczęściej wymienianych marek, zajęła Cola – Cola, zaś czwarte Procter and Gamble.

Poznaj potrzeby swojego klienta

Zdecydowanie większość badanych 97%, uważa, że zrozumienie potrzeb grupy docelowej oraz wiedza z zakresu marketingu są niezbędnymi elementami w tworzeniu content marketingu. Jeśli natomiast chodzi o najłatwiejsze i najtrudniejsze aspekty z zakresu komunikacji zorientowanej na content, 34% badanych za najłatwiejsze wskazuje opracowanie strategii. Z kolei 70% respondentów za najtrudniejsze uznało pomiar jej efektywności.

Wykres trudne i latwe

Wydatki bez zmian

Według badanych wydatki na ogólnie rozumianą komunikację wielokanałową zorientowaną na content nie zmieniają się. Jeśli chodzi o media drukowane, respondenci wskazali, że się zmniejszają. Natomiast kwoty przeznaczona na media online oraz mobile wciąż rosną. Prawie 2/3 badanych ocenia pozytywnie rynek komunikacji korporacyjnej i content marketingu.

Wykres zmiana wydatkow

[1] Źródło badania: IR Center, autor: Albert Hupa, czas badania 04.03-13.04.2014

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza