ContentHouse / Wiedza  / Co 5 marketer stawia twardy cel mediom społecznościowym – mają zwiększyć wartość rynkową marki

Co 5 marketer stawia twardy cel mediom społecznościowym – mają zwiększyć wartość rynkową marki

Jeszcze dwa lata temu marketerzy oczekiwali, że social media pomogą im osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe. Obecnie to angażowanie konsumentów staje się zarówno głównym celem marketingu społecznościowego, jak i zasadniczym kryterium oceny jego efektywności. Największym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się w tym obszarze marketingu, coraz częściej są natomiast ograniczone budżety.

Z badań przeprowadzonych wśród amerykańskich marketerów przez firmę Pivot Conference (dane opublikowane przez serwis eMarketer) wynika, że ich podejście do działań w obszarze social media zaczyna podlegać zasadniczym zmianom. Głównym celem, jak i kryterium oceny efektywności marketingu spłecznościowego staje się angażowanie klientów marki.

Wśród najważniejszych celów działań marketingowych, prowadzonych w sferze społecznościowej, respondenci wskazali właśnie angażowanie konsumentów (67%), szeroko pojęty wzrost rozpoznawalności i znaczenia marki (67%) oraz wpływanie na zachowania konsumentów (61%). Jak widać, są to cele niekoniecznie łatwo mierzalne, dlatego można je określić mianem „miękkich”. Na przeciwległym biegunie znalazł się „twardy” cel, w postaci zwiększonej wartości rynkowej marki i wzrostu cen akcji firmy. Wskazało go jedynie 22% marketerów.

Przeczytaj cały artykuł w serwisie SOCIALPRESS