Treść wycelowana w odbiorcę

kategoria:
2 min

Niezwykle ważnym elementem tworzenia strategii jest określenie grup docelowych, do których będziemy kierowali nasze działania. Ich tworzenie rozpoczyna się tak naprawdę w momencie określania celów.

Różne grupy – różne oczekiwania

Trzeba pamiętać, że różne grupy odbiorców to nie tylko różne oczekiwania, ale również odmienny język i zestaw symboli komunikacyjnych, które efektywnie spełnią postawione w strategii cele. Warto więc na ten punkt strategii poświęcić odpowiednio dużo czasu, rozpoznać potrzeby komunikacyjne konsumentów, by późniejsze komunikaty trafiły do odpowiedniego „ucha”.

Musimy też mieć świadomość, iż target – tj. odbiorcy, do których chcemy mówić – to nie zawsze konkretne grupy ludzi. Grupą docelową mogą stać się również media, liderzy opinii czy eksperci. Projektując strategię komunikacyjną, dobrze jest stworzyć dwie grupy adresatów komunikacji – bezpośrednich i pośrednich.

 

Bezpośredni adresaci to target, do którego chcemy dotrzeć – konsumenci. Pośrednie grupy docelowe to natomiast wspomniane media specjalistyczne, dziennikarze branżowi, eksperci, którzy mogą stać się ambasadorami marki, czy blogerzy piszący na tematy związane z obszarem, w którym działamy. Warto na tym etapie zastanowić się, jak możemy zaangażować w tę komunikację grupy pośrednie, które mogą mieć olbrzymi wpływ na decyzje zakupowe, postrzeganie naszej marki bądź – w przypadku wortalu firmowego – promocję publikowanych przez nas treści.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza