Kancelaria EuroLege w gronie Klientów ContentHouse

kategoria: klienci
współpraca eurolege z contenthouse grafika
2 min

Rozpoczęliśmy obsługę kancelarii prawnej EuroLege, specjalizującej się w pomocy zadłużonym. W ramach współpracy odpowiadamy za działania contentmarketingowe, public relations oraz doradztwo strategiczno-komunikacyjne.

 Kancelaria EuroLege pokazała nową odsłonę swojej strony internetowej – www.eurolege.pl. To serwis, który w przyjazny użytkownikom sposób przedstawia wiedzę dotyczącą postępowań antywindykacyjnych. W jego ramach publikowane są między innymi treści tworzone we współpracy ze specjalistami z agencji ContentHouse. Nadrzędnym celem prowadzonych działań z zakresu content marketingu jest przede wszystkim edukacja w zakresie dostępnych form oddłużania oraz możliwości uzyskania kompleksowej pomocy prawnej na rzecz konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi.

Nasi specjaliści wspierają kancelarię także w działaniach public relations, których celem jest promowanie oferty usługowej kancelarii oraz budowanie jej wizerunku eksperta, przede wszystkim w relacji biznes-klient.

Mamy wieloletnie doświadczenie w oddłużaniu. Gromadzimy ekspertów z zakresu prawa cywilnego i bankowego oraz tzw. antywindykacji. Wygraliśmy ponad 6 500 spraw sądowych przeciwko bankom, firmom windykacyjnym, pożyczkowym, telekomunikacyjnym, a także spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Poprzez współpracę z agencją chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które potrzebują takiej specjalistycznej pomocy prawnej. W wielu sprawach można skutecznie walczyć z zawyżonymi lub nieudowodnionymi roszczeniami, a nawet wygrywając sprawę sądową uzyskać całkowite oddłużenie bez ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jest to możliwe, ponieważ przepisy dają szereg możliwości obrony swoich praw, z których konsumenci mogą i powinni korzystać. Tym bardziej, że instytucje finansowe często nie stosują procedur wynikających z przepisów prawa bankowego, a nawet własnych umów i regulaminów. Chcemy, by świadomość tej wiedzy wśród Polaków wzrosła i by wiedzieli, gdzie mogą szukać ekspertów w tej dziedzinie – mówi Tomasz Gabrylewicz, dyrektor ds. prawnych EuroLege.

Po stronie naszej agencji działania prowadzone są przez zespół PR & Content Marketing pod kierownictwem Michała Grzebyka. Za całokształt działań contentmarketingowych odpowiada Jolanta Gwóźdź, Senior Content Marketing Executive. Koordynacją projektu i komunikacją z Klientem zajmuje się Diana Barczyk, Account Manager.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

klienci